PONAR JET trolley 500/20 BS

agre­ga­ty w dowol­nej kon­fi­gu­ra­cji, z zasi­la­niem elek­trycz­nym lub spalinowym

© Copyrights by PONAR Wadowice 2020